Aktualności

Informuję, że w roku szkolnym 2022/2023 dyrektor szkoły pełni dyżur dyrektorski w każdy WTOREK od godz. 1200 do 1300. W tym czasie dyrektor będzie do Państwa i uczniów dyspozycji. Jednocześnie informuję, że ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać przełożony na inny termin.

Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Jaraczewie 

 

KOD CPV: 45000000-7: Roboty budowlane  

tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji 

warunki: określone w SWZ

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od podpisania umowy

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania ( link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na platformie e-Zamówienia) : 

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95ca12ef-1936-11ed-b950-8227d40187e8

Oferty do: 26 sierpnia 2022 r.  do godziny 9.00

Otwarcie ofert: 26 sierpnia 2022 r godz. 9.10

Miejsce otwarcia: https://ezamowienia.gov.pl

kryteria wyboru: określone w SWZ 

wadium: nie dotyczy

OGŁOSZENIE

 

 

Od 01.02.2022 r. (wtorek) dla uczniów klas I - IV, których rodzice złożyli deklaracje o dożywianiu

od godz. 11.20 (duża przerwa) będą wydawane obiady na stołówce szkolnej.

Odpłatność za luty (20 dni x 5,00 zł) - 100,00 zł

do 4go marca 2022 r. u pani kucharki na stołówce

WIELKI PLEBISCYT EDUKACYJNY trwa... Gratulujemy p. Ewie Latanowicz awansu do grona finalistów Ogólnopolskiego Plebiscytu Edukacyjnego - "NAUCZYCIEL NA MEDAL". Przypomnijmy, że p. Ewa Latanowicz zdobyła 1 miejsce w etapie powiatowym i awansowała do etapu wojewódzkiego, w którym zdobyła największą ilość głosów! Zachowując wszystkie głosy zdobyte w powiecie i województwie p. E. Latanowicz rywalizuje w ostatnim etapie - ogólnopolskim finale! Finałowe głosowanie zakończy się 30 grudnia o godz. 21.00. Gorąco zachęcamy do głosowania! Można wysłać na numer 72355 SMS o tresci: FID.11 lub zagłosować na stronie. Podajemy link do głosowania: www.gloswielkopolski.pl/p/kandydat/2407375

Pragnę bardzo serdecznie podziękować p. Dyrektorowi, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Rodzicom, Uczniom i wszystkim życzliwym osobom, którzy podczas trwania Plebiscytu Edukacyjnego "NAUCZYCIEL NA MEDAL" na szczeblach powiatowym i wojewódzkim okazali mi ogromną życzliwość oraz wyrazili uznanie dla mojej pracy zawodowej. Jestem dumna, że dzięki wielkiemu i bezinteresownemu wsparciu, jakie otrzymałam od wszystkich Państwa, mogę reprezentować Naszą Szkołę w dalszym etapie konkursu ogólnopolskiego.

Z wyrazami szacunku Ewa Latanowicz