Aktualności

SPARTAKIADA  02.06.2023 r.

Autobus nr 1

7:20 Panienka od strony Chwałkowa, Panienka Mec 7:30, Bielejewo wieś 7:35, Panienka PKS - 7:40, Zalesie rondo - 7:45, Zalesie szkoła, Zalesie Huby I, Zalesie Huby II - 7:48

Brzostów PKS 7:55, Brzostów rondo 8:00, Łobez PKS 8:07, Jaraczewo k. cmentarza 8:15

 

Autobus nr 2

Łobzowiec 8:00, Góra PKS (zawróci k. cmentarza)8:05, Jaraczewo k. cmentarza 8:20

 

Autobus nr 1

8:20 Gola, Gola PKS, Gola tartak 8:26, Niedźwiady 8:30, Gola Okrężna 8:37, Łukaszewo 8:42, Jaraczewo k. cmentarza 8:49

 

Autobus nr 2

Wojciechowo 8:25, Jaraczewo k. cmentarza 8:35

 

Odwozy ruszą ok. godziny 12:30

Autobus nr 2 odwozi Wojciechowo i Łobzowiec wraca do Jaraczewa - 13:00

Autobus nr 1 12:30 zabiera Panienkę, Bielejewo, Zalesie , Zalesie Huby i Brzostów i koniec kursu.

Autobus nr 2 12:50 zabiera Golę, Niedźwiady i Łukaszewo i wraca pod cmentarz

Autobus nr 2 13:00 - zabiera Górę - w Górze zakręca k. cmentarza i wysiadają dzieci na PKS k. szkoły (13:10), Parzęczew - 13:15

Informuję, że w roku szkolnym 2022/2023 dyrektor szkoły pełni dyżur dyrektorski w każdy WTOREK od godz. 1200 do 1300. W tym czasie dyrektor będzie do Państwa i uczniów dyspozycji. Jednocześnie informuję, że ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać przełożony na inny termin.

Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Jaraczewie 

 

KOD CPV: 45000000-7: Roboty budowlane  

tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji 

warunki: określone w SWZ

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od podpisania umowy

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania ( link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na platformie e-Zamówienia) : 

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95ca12ef-1936-11ed-b950-8227d40187e8

Oferty do: 26 sierpnia 2022 r.  do godziny 9.00

Otwarcie ofert: 26 sierpnia 2022 r godz. 9.10

Miejsce otwarcia: https://ezamowienia.gov.pl

kryteria wyboru: określone w SWZ 

wadium: nie dotyczy