Aktualności

 W czwartek, 1 marca 2018 roku, uczniowie klas I-VII Szkoły Podstawowej i II – III Gimnazjum wraz z nauczycielami zebrali się na apelu podsumowującym pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018.

Przewodniczące SU przedstawiły sprawozdanie z działalności SU SP i oddziałów gimnazjalnych. (Sprawozdanie w załączniku.) Pan Dyrektor Jarosław Podkówka przedstawił wyniki klasyfikacji, omówił średnią, jaką osiągnęli uczniowie, ilość ocen celujących i dopuszczających oraz sprawowanie naszych wychowanków. Uczniowie otrzymali wiele dyplomów i nagród za udział w konkursach przedmiotowych oraz w akcjach szkolnych „Wkręć się w pomaganie” oraz „Góra grosza”. 

Sprawozdanie SU - pobierz