Aktualności

16 uczestników wzięło udział w VII ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Noc Sów”. Wydarzenie miało miejsce 23 marca 2018 roku i zostało zorganizowane przez szkołę podstawową w Jaraczewie i Wojciechowie przy współpracy ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie oraz kampanii Bądź na pTAK!

Uczniowie poznali tajemniczy świat sów oraz obejrzeli niezwykle ciekawą prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycielkę przyrody
i matematyki – Dominikę Woźniak
. Ptasi pasjonaci z zaciekawieniem wysłuchali opowieści o poszczególnych gatunkach, ich biologii oraz metodach badań i ochrony sów, a także mieli okazję wysłuchać nagrania głosów.

Tradycyjnie już, ważnym punktem spotkania były zajęcia manualne. Młodzi przyrodnicy wykonali świeczniki, wazoniki i pojemniki techniką zdobniczą decoupage – a wszystko zostało ozdobione sowimi motywami.

Na koniec zajęć szkolnych uczniowie obejrzeli niezwykły film Artura Tabora „Sowy Polski”, który został zrealizowany w ramach projektu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) i udostępniony uczestnikom Nocy Sów na prośbę stowarzyszenia Ptaki Polskie. Ciekawe obrazy, niesamowite zdjęcia oraz dopełniająca całość muzyka wzbudziła podziw i szacunek do tych tajemniczych, a jednocześnie tak ekscytujących ptaków. Uczniowie wyposażeni w ornitologiczną wiedzę bezbłędnie rozwiązali sowie zagadki i krzyżówki przygotowane przez nauczycielki.

Około godziny 20.00, o zmroku rozpoczęły się zajęcia terenowe, które poprowadziła nauczycielka biologii – Agnieszka Płończak. Uczniowie pełni nadziei ruszyli na spotkanie tych skrytych i czujnych ptaków. Niestety nasłuchy prowadzone w okolicy poniemieckiego cmentarza i kościoła oraz podworskiego parku nie dały oczekiwanych efektów. Wszyscy wracali z wycieczki nieco rozczarowani. Nagle z zarośli i zadrzewień nad Obrą wyłowiono jakieś dźwięki. Po ponownych nasłuchach odezwała się wyraźnie pójdźka, a następnie co najmniej dwa osobniki puszczyka zwyczajnego. Uczestnicy słuchali jak zaczarowani tego przepięknego „sowiego koncertu”.

Ornitologiczne zajęcia uznane zostały za wyjątkowe i niezapomniane. Udało się zaszczepić w młodych ludziach szacunek do przyrody i postawę współodpowiedzialności za jej ochronę. Dzięki współpracy z organizacją Ptaki Polskie młodzi pasjonaci otrzymali dyplomy Człowieka na Ptak! oraz pamiątkowe przypinki i opaski odblaskowe.