Aktualności

Nasza Szkoła została zgłoszona przez opiekuna SKO p. S. Dyderską do projektu BAKCYL.

Zgłoszone przez opiekuna terminy lekcji zostały potwierdzone przez Warszawski Instytut Bankowości. W dniu 16 maja 2019 r. w klasie VI i VII zostały przeprowadzone lekcje BAKCYLA prowadzone przez wolontariusza z Banku Spółdzielczego w Jarocinie – p. K. Gabrysiak. Lekcjom towarzyszyła: prezentacja Power Point, ćwiczenia praktyczne, krótkie filmiki edukacyjne. Na każdej lekcji p. S. Dyderska wspierała wolontariusza w opiece nad klasą. Ciekawe, interaktywne lekcje z zakresu praktycznej edukacji finansowe zostaną jeszcze przeprowadzona w dniu 23 maja 2019 r. z tematu „Od oszczędzania do inwestowania”. W tym dniu również odbędzie się lekcja o oszczędzaniu w klasach I – III SP, którą zgłosiła p. M. Mieloszyk – opiekun SKO.