Aktualności

Tradycją Szkoły Podstawowej w Jaraczewie od początku istnienia w placówce SKO jest prowadzenie kroniki. Kronikarzem papierowego wydania kroniki jest p. Sylwia Dyderska. Jest to atrakcyjny graficznie zapis zróżnicowanych działań podejmowanych w ramach nauki oszczędzania.

Znajdują się w niej aktualne informacje o najważniejszych wydarzeniach, sprawozdania z minionych imprez wzbogacone o relacje fotograficzne. Kronika SKO została wyeksponowana na parterze szkoły i można ją zobaczyć w terminie od 16 września do 21 września 2019 roku. Mamy nadzieję, że karty kroniki przywołają Wasze radosne wspomnienia i zmotywują do dalszego systematycznego oszczędzania. Serdecznie zapraszamy!

Koordynatorami wystawy są opiekunowie SKO - p. S. Dyderska i p. M. Mieloszyk.