Aktualności

czyli „NAJLEPSZE GAZETKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”

         SU Szkoły Podstawowej w Jaraczewie wraz z opiekunem p. Sylwią Dyderską serdecznie zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w szkolnym konkursie „Innowacyjna klasa”, czyli „Najlepsze gazetki w roku szkolnym 2019/2020”.

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów, kształtowanie kompetencji medialnych i informatycznych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.

Uczniowie klas IV – VIII wykonają klasowe gazetki ścienne zgodnie z ustalonym harmonogramem. Gazetki te będą podlegać ocenie przez sekcje szkolne SU Szkoły Podstawowej w Jaraczewie (w skali od 1 do 10) w każdy drugi czwartek miesiąca. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Innowacyjna klasa” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 9 zadań, czyli 9 tematycznych gazetek. W skład jury wchodzą przedstawiciele sekcji gazetowej wraz z sekretarzem SU Szkoły Podstawowej w Jaraczewie .

Harmonogram sprawdzania

gazetek klasowych:

10.10.2019

14.11.2019

12.12.2019

09.01.2020

13.02.2020

12.03.2020

09.04.2020

14.05.2020

11.06.2020