Aktualności

Drodzy uczniowie!

Zbieramy znaczki na wystawę szkolną!

9 października obchodzimy Dzień Znaczka Pocztowego. Przez ostatnie lata liczba zrzeszonych filatelistów zmalała do siedmiu i pół tysiąca, jednak szacuje się, że miłośników znaczków pocztowych jest około miliona. Jeszcze 30 lat temu znaczki zbierał prawie każdy uczeń szkoły podstawowej, a na wystawy filatelistyczne przychodziły prawdziwe tłumy.

SU Szkoły Podstawowej w Jaraczewie zbiera ostemplowane, wycięte z koperty lub kartki z półcentymetrowym marginesem znaczki, aby stworzyć szkolny klaser znaczków Szkoły Podstawowej w Jaraczewie.

Gorąco zachęcamy do akcji i dziękujemy za widzialne zaangażowanie w zbiórkę znaczków.

Zbiórka starych znaczków pocztowych w naszej szkole rusza od 2.10.2019 r. i będzie trwać do 9.10.2019r.!

Znaczki należy przynieś w kopercie na której umieszczamy imię, nazwisko i klasę ucznia do opiekuna SU p. S. Dyderskiej! Znaczki zostają własnością szkoły i SU Szkoły Podstawowej w Jaraczewie.