Aktualności

Dnia 5 listopada 2019 roku uczniowie klasy ósmej przystąpili do Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Do konkursu przystąpił tylko jeden uczeń naszej szkoły..

Arkusz zawierał 19 zadania, w tym 10 zadań zamkniętych i 9 zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru jednokrotnego. Uczeń mógł maksymalnie z konkursu otrzymać 50 punktów - 100%.

Najlepszy wynik otrzymał uczeń Mateusz Śpitalniak. Wojewódzki Konkurs Fizyczny zakończył się na etapie szkolnym.

Szkolny konkurs fizyczny koordynował nauczyciel fizyki pani Sylwia Dyderska.