Aktualności

13 IX 2019r. po 30 latach od ukończenia Szkoły Podstawowej w Jaraczewie spotkali się uczniowie rocznik 1974. O godz.17.30 absolwenci przybyli do szkoły z różnych stron Polski, ale i świata, podziwiali korzystne zmiany, które nastąpiły po ich odejściu. Usiedli w ławkach w których spędzali lata szkolne…

Dalsza część spotkania odbyła się w sali LEWIATAN. Na tablicy pamiątkowej uczestnicy-składali podpisy. Wychowawca klasy pan Teodor Grobelny odczytał listę obecności. Chwilą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy zmarli… następnie zebrani absolwenci i nauczyciele oglądali zgromadzone pamiątki, głównie zdjęcia z lat szkolnych oraz prezentację…

Absolwenci otrzymali pamiątkową tarczę szkolną z datą spotkania, a nauczyciele kwiaty.

Przy słodkim poczęstunku długo wspominano lata szkolne. Przybyli mieli okazję podzielić się swoimi aktualnymi informacjami o sobie, rodzinie i wykonywanej pracy…