Aktualności

Klasa 7 na lekcji fizyki została podzielona na grupy. Każda z grup miała wykonać proste doświadczenie fizyczne.

Uczniowie sprawdzali hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał, obserwowali zależność szybkości dyfuzji od temperatury, badali, jak duże są siły międzycząsteczkowe i siły napięcia powierzchniowego, przyczynę powstawania baniek mydlanych. Po obserwacji doświadczeń wspólnie z pomocą nauczyciela napisali notatkę do zeszytu.