Aktualności

Pragnę bardzo serdecznie podziękować p. Dyrektorowi, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Rodzicom, Uczniom i wszystkim życzliwym osobom, którzy podczas trwania Plebiscytu Edukacyjnego "NAUCZYCIEL NA MEDAL" na szczeblach powiatowym i wojewódzkim okazali mi ogromną życzliwość oraz wyrazili uznanie dla mojej pracy zawodowej. Jestem dumna, że dzięki wielkiemu i bezinteresownemu wsparciu, jakie otrzymałam od wszystkich Państwa, mogę reprezentować Naszą Szkołę w dalszym etapie konkursu ogólnopolskiego.

Z wyrazami szacunku Ewa Latanowicz