Aktualności

Bank Spółdzielczy w Jarocinie zorganizował konkurs na wykonanie ozdoby świątecznej z logo SKO z materiałów i według pomysłu uczestnika.

Wszystkie prace konkursowe zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu, na I piętrze. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na świątecznym apelu szkolnym.

Konkurs koordynowały: p. Sylwia Dyderska i p. Ewa Latanowicz.