Aktualności

Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole pod patronatem Banku Spółdzielczego w Jaraczewie.

Członkami SKO są uczniowie klas I-VII, którzy biorą udział w konkursie:

„SKO w SGB”

 

organizowanym przez SGB – Bank S.A. dla Szkolnych Kas Oszczędności – współpracujących z Bankami Spółdzielczymi Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Celem konkursu jest edukacja dzieci w zakresie różnych form oszczędzania. SKO uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy.

W tegorocznej edycji konkursu, bierze udział 119 uczniów naszej szkoły.

 Opiekunami SKO w naszej szkole są:

p. Sylwia Dyderska i p. Ewa Latanowicz

NAJMŁODSI CZŁONKOWIE SKO - UCZNIOWIE KLASY I