Aktualności

2 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2019/2020.

O godzinie 8.00 uczniowie z rodzicami, nauczycielami brali udział w uroczystej mszy św. podczas której proboszcz ks. J. Stawik poświęcił pierwszoklasistom tornistry z przyborami szkolnymi.

Dalsza część odbyła się na sali gimnastycznej. Zgromadzonych uczniów, rodziców, zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły powitał pan dyrektor mgr Jarosław Podkówka.

Czytaj więcej: UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

    W środę 5 czerwca 2019r. odbył się I etap konkursu „Szkolny Mistrz Rachowania”. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności sprawnego wykonywania działań w zbiorze liczb naturalnych, wdrażanie uczniów do udziału w konkursach i zdrowej rywalizacji oraz wyłonienie Szkolnego Mistrza Rachowania.

     Uczniowie klas IV-VIII i gimnazjum otrzymali do wykonania zestawy 6 zadań rachunkowych, identycznych w każdej klasie, za prawidłowe obliczenie których przysługiwał 1 punkt.

Czytaj więcej: FINALIŚCI KONKURSU „SZKOLNY MISTRZ RACHOWANIA”

30 maja 2019r. o godz. 5.30 wyruszyliśmy na wycieczkę do Warszawy. Była to kolejna ciekawa przygoda, jaką przeżyła klasa VI wraz z opiekunami: p. S. Dyderską – wychowawcą oraz p. M. Dębską. Celem wycieczki było poznanie wybranych zabytków stolicy według planu wycieczki. Uczniowie kształcili postawy patriotyczne i szacunek dla polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Czytaj więcej: WYCIECZKA DO WARSZAWY KLASY VI

W Liceum Ogólnokształcącym im T. Kościuszki w Jarocinie odbył się 31.05.2019 r. powiatowy konkurs matematyczny „Maraton Matematyczny” dla uzdolnionych uczniów klas trzecich gimnazjum oraz ósmych szkoły podstawowej. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów oraz pobudzenie ich do twórczego myślenia Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz dla ósmych klas szkół podstawowych. Każdą szkołę mógł reprezentować jeden dwuosobowy zespół w każdej kategorii. Do rozwiązania w czasie 120 minut, uczestnicy mieli zestaw składający się z 25 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych.

Czytaj więcej: SUKCES NASZYCH MATEMATYKÓW

W roku szkolnym 2018/2019 59 ucz. klas I-III brało udział w 6 wyjazdach do kina w ramach projektu SZKOLNA AKADEMIA FILMOWA. Dzieci miały możliwość obejrzenia filmów o różnorodnej tematyce i gatunku. Podczas ostatniego wyjazdu podziękowały organizatorce projektu p. M. Niestrawskiej wręczając laurkę.

Czytaj więcej: SZKOLNA AKADEMIA FILMOWA

W dniach 13 – 15  maja odbyła się szkolna wycieczka do Zakopanego. Uczniowie klasy 8 z wychowawcą: p. Dariuszem Andraszakiem oraz opiekunem p. Ryszardem Józefiakiem spędzili trzy dni  na Podhalu, gdzie mieli  okazję  usłyszenia gwary góralskiej, skosztowania oscypka i podziwiania piękna Tatr.