Aktualności

W dniu 28 lutego 2019 roku w Jaraczewie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się następujący uczniowie:

I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI)

  1. Szymon Kocierz
  2. Samuel Dziergaczow

II grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII i III gimnazjalnych)

  1. Krzysztof Musielak
  2. Mikołaj Mróz
  3. Bartosz Marciniak
  4. Beata Lewandowska
Czytaj więcej: ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

W naszej szkole z piątku na sobotę (22-23 lutego 2019 roku) odbyło się nocne spotkanie edukacyjno-rozrywkowe skierowane do uczniów klas 5, biorących udział w projekcje Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 „CYFROWA MAPA DORZECZA WARTY”. Pierwsza szkolna „Noc Naukowców” została przygotowana i prowadzona przez grupę nauczycieli - opiekunów projektu: Agnieszkę Płończak, Ryszarda Józefiaka i Dariusza Andraszaka.

Czytaj więcej: PIERWSZA SZKOLNA NOC NAUKOWCÓW 2019

REKRUTACJA DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JARACZEWIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaraczewie informuje Rodziców,

że wnioski o przyjęcie  uczniów

do klasy I Szkoły Podstawowej w Jaraczewie

na rok szkolny 2019/2020

 dostępne są w sekretariacie

 Szkoły Podstawowej w Jaraczewie.

Termin składania wniosków - od 26.02.2019 do 22.03.2019

w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Jaraczewie.

WNIOSKI: kliknij i pobierz!

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Dnia 14 lutego odbyła się już X edycja Gminnego Konkursu "Mówić pięknie prozą i wierszem"
zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie.
W zmaganiach konkursowych wzięli udział również uczniowie ze szkół podstawowych w Górze, Noskowie i Rusku oraz Gimnazjum w Rusku.
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych.
Uczennice Naszej Szkoły odniosły wielki sukces.
Czytaj więcej: SUKCES RECYTATOREK

 Po raz pierwszy w Naszej Szkole został zorganizowany konkurs przez SU Szkoły Podstawowej w Jaraczewie i ich opiekunów: p. K. Biernacik, p. S. Dyderską oraz p. M. Frankowską w którym mogli wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej wraz z oddziałami gimnazjalnymi. Celem konkursu było zachęcenie dzieci, młodzieży do zainteresowania się tematyką zmian demograficznych i relacji pomiędzy pokoleniami, uwrażliwienie dzieci i młodzieży poprzez sztukę na problematykę starzenia się społeczeństwa, starości i relacji międzygeneracyjnych, kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla każdego okresu życia, rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) I kategoria wiekowa: uczniowie klas I - III,

b) II kategoria wiekowa: uczniowie klas IV -VI,

c) III kategoria wiekowa: uczniowie VII, VIII i III gimnazjum.

Czytaj więcej: KONKURSU PLASTYCZNY MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK I JA