Aktualności

Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Jaraczewie 

 

KOD CPV: 45000000-7: Roboty budowlane  

tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji 

warunki: określone w SWZ

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od podpisania umowy

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania ( link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na platformie e-Zamówienia) : 

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95ca12ef-1936-11ed-b950-8227d40187e8

Oferty do: 26 sierpnia 2022 r.  do godziny 9.00

Otwarcie ofert: 26 sierpnia 2022 r godz. 9.10

Miejsce otwarcia: https://ezamowienia.gov.pl

kryteria wyboru: określone w SWZ 

wadium: nie dotyczy

OGŁOSZENIE

 

 

Od 01.02.2022 r. (wtorek) dla uczniów klas I - IV, których rodzice złożyli deklaracje o dożywianiu

od godz. 11.20 (duża przerwa) będą wydawane obiady na stołówce szkolnej.

Odpłatność za luty (20 dni x 5,00 zł) - 100,00 zł

do 4go marca 2022 r. u pani kucharki na stołówce

WIELKI PLEBISCYT EDUKACYJNY trwa... Gratulujemy p. Ewie Latanowicz awansu do grona finalistów Ogólnopolskiego Plebiscytu Edukacyjnego - "NAUCZYCIEL NA MEDAL". Przypomnijmy, że p. Ewa Latanowicz zdobyła 1 miejsce w etapie powiatowym i awansowała do etapu wojewódzkiego, w którym zdobyła największą ilość głosów! Zachowując wszystkie głosy zdobyte w powiecie i województwie p. E. Latanowicz rywalizuje w ostatnim etapie - ogólnopolskim finale! Finałowe głosowanie zakończy się 30 grudnia o godz. 21.00. Gorąco zachęcamy do głosowania! Można wysłać na numer 72355 SMS o tresci: FID.11 lub zagłosować na stronie. Podajemy link do głosowania: www.gloswielkopolski.pl/p/kandydat/2407375

Pragnę bardzo serdecznie podziękować p. Dyrektorowi, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Rodzicom, Uczniom i wszystkim życzliwym osobom, którzy podczas trwania Plebiscytu Edukacyjnego "NAUCZYCIEL NA MEDAL" na szczeblach powiatowym i wojewódzkim okazali mi ogromną życzliwość oraz wyrazili uznanie dla mojej pracy zawodowej. Jestem dumna, że dzięki wielkiemu i bezinteresownemu wsparciu, jakie otrzymałam od wszystkich Państwa, mogę reprezentować Naszą Szkołę w dalszym etapie konkursu ogólnopolskiego.

Z wyrazami szacunku Ewa Latanowicz

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach projektu „Granty PPGR” na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Gmina Jaraczewo będzie wnioskować o dofinansowanie na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach lub gminie, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PGR, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w:

Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo (w godzinach pracy urzędu), w terminie od 25 do 29 października 2021 r.

lub

- Szkole Podstawowej w Jaraczewie, ul. Jarocińska 10, 63-233 Jaraczewo, w sekretariacie (w godzinach pracy szkoły), w terminie od 25 do 28 października 2021r.

- Szkole Podstawowej w Noskowie, ul. Szkolna 28, 63-233 Jaraczewo, w sekretariacie (w godzinach pracy szkoły), w terminie od 25 do 28 października 2021r.

- Szkole Podstawowej w Wojciechowie, Wojciechowo 63-233 Jaraczewo, w sekretariacie (w godzinach pracy szkoły), w terminie od 25 do 28 października 2021r.

- Szkole Podstawowej w Górze, ul. Jarocińska 6, 63-233 Jaraczewo, w sekretariacie (w godzinach pracy szkoły), w terminie od 25 do 28 października 2021r.

- Zespole Szkół w Rusku, ul. Szkolna 29, 63-233 Jaraczewo, w sekretariacie (w godzinach pracy szkoły), w terminie od 25 do 28 października 2021r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność.
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia (nieobowiązkowe).
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Oświadczenie o wyborze sprzętu.
     

Wnioski (oświadczenia) dostępne są: w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo oraz w Szkołach Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Jaraczewo.

Pobierz: 

Regulamin Konkursu Grantowego

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPRZĘTU I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERENTU