Aktualności

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach projektu „Granty PPGR” na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Gmina Jaraczewo będzie wnioskować o dofinansowanie na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach lub gminie, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PGR, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w:

Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo (w godzinach pracy urzędu), w terminie od 25 do 29 października 2021 r.

lub

- Szkole Podstawowej w Jaraczewie, ul. Jarocińska 10, 63-233 Jaraczewo, w sekretariacie (w godzinach pracy szkoły), w terminie od 25 do 28 października 2021r.

- Szkole Podstawowej w Noskowie, ul. Szkolna 28, 63-233 Jaraczewo, w sekretariacie (w godzinach pracy szkoły), w terminie od 25 do 28 października 2021r.

- Szkole Podstawowej w Wojciechowie, Wojciechowo 63-233 Jaraczewo, w sekretariacie (w godzinach pracy szkoły), w terminie od 25 do 28 października 2021r.

- Szkole Podstawowej w Górze, ul. Jarocińska 6, 63-233 Jaraczewo, w sekretariacie (w godzinach pracy szkoły), w terminie od 25 do 28 października 2021r.

- Zespole Szkół w Rusku, ul. Szkolna 29, 63-233 Jaraczewo, w sekretariacie (w godzinach pracy szkoły), w terminie od 25 do 28 października 2021r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność.
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia (nieobowiązkowe).
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Oświadczenie o wyborze sprzętu.
     

Wnioski (oświadczenia) dostępne są: w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo oraz w Szkołach Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Jaraczewo.

Pobierz: 

Regulamin Konkursu Grantowego

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPRZĘTU I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERENTU