Aktualności

 Po raz pierwszy w Naszej Szkole został zorganizowany konkurs przez SU Szkoły Podstawowej w Jaraczewie i ich opiekunów: p. K. Biernacik, p. S. Dyderską oraz p. M. Frankowską w którym mogli wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej wraz z oddziałami gimnazjalnymi. Celem konkursu było zachęcenie dzieci, młodzieży do zainteresowania się tematyką zmian demograficznych i relacji pomiędzy pokoleniami, uwrażliwienie dzieci i młodzieży poprzez sztukę na problematykę starzenia się społeczeństwa, starości i relacji międzygeneracyjnych, kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla każdego okresu życia, rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) I kategoria wiekowa: uczniowie klas I - III,

b) II kategoria wiekowa: uczniowie klas IV -VI,

c) III kategoria wiekowa: uczniowie VII, VIII i III gimnazjum.

Czytaj więcej: KONKURSU PLASTYCZNY MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK I JA