Patron szkoły

Bohaterowie Armii "Poznań"

Armia "Poznań" utworzona została 23 marca 1939 roku w celu obrony Wielkopolski i współdziałania z armiami "Pomorze" i "Łódź". Dowódcą armii został generał dywizji Tadeusz Kutrzeba. W pierwszych dniach września Armia "Poznań" prowadziła działania osłaniające i opóźniające pochód wroga. Zagrożona odcięciem została zmuszona do przebijania się przez siły niemieckie, które dotarły już pod Warszawę, rozgrywając w dniach 9-22 września bitwę nad Bzurą - największą bitwę wojny obronnej Polski. Mimo ogromnej determinacji i poświęcenia polskich żołnierzy, w obliczu braku centralnego dowodzenia siłami polskimi, bitwa została przegrana. Resztki armii wraz z generałem T.Kutrzebą przebijały się przez Puszczę Kampinoską do Warszawy i wzięły udział w jej obronie.

Inicjatorem nadania imienia Bohaterów Armii "Poznań", pod koniec lat 60-tych, był długoletni kierownik szkoły - Roman Idziak.

Wybór patrona był nieprzypadkowy. Z chwilą zagrożenia Polski ze strony Niemiec hitlerowskich Roman Idziak został zmobilizowany i brał czynny udział w wojnie obronnej w 1939 roku, jako dowódca 2 plutonu 5 kompanii 68 pułku piechoty Jarocin-Września 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Armii "Poznań".

Uroczystość nadania szkole imienia, mająca miejsce 31 sierpnia 1969 roku połączona została z odsłonięciem pamiątkowej tablicy autorstwa artysty-plastyka Jerzego Sobocińskiego, która zawisła przy wejściu do szkoły, a w chwili obecnej zostanie umieszczona we wnętrzu placówki.

Wraz z likwidacją Zespołu Szkół, Gimnazjum w Jaraczewie nie posiadało patrona szkoły. Decyzją Rady Pedagogicznej i dzięki pozytywnemu nastawieniu Rady Gminy Jaraczewo, podjęto decyzję o nadaniu placówce imienia Bohaterów Armii "Poznań", tym samym nawiązując do kontynuowania dawnej tradycji. 11 listopada 2000 r. została odsłonięta pamiątkowa tablica autorstwa artysty-plastyka Macieja Antoniego Mielcarka, upamiętniająca ten ważny dla szkoły moment. W tym dniu został przekazany i poświęcony sztandar szkoły, który wzbogaci jej tradycję i obrzędowość.