Pracownicy

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

 1.  

Podkówka Jarosław

Dyrektor  (historia, WOS)

 1.  

Andraszak Dariusz

Nauczyciel (informatyka, WDŻ, EDB)

 1.  

Balcerski Jacek

Woźny

 1.  

Biernacik Karolina

Nauczyciel (muzyka, plastyka)

 1.  

Dadok Maria

Nauczyciel (j. polski)

 1.  

Dębska Małgorzata

Nauczyciel - Bibliotekarz

 1.  

Dolna Małgorzata

Nauczyciel (j. polski)

 1.  

Dyderska Sylwia

Nauczyciel (matematyka, fizyka)

 1.  

Florczak Arleta

Sprzątaczka

 1.  

Frankowska Marcelina

Nauczyciel (j. angielski)

 1.  

Gach  Urszula

Pomoc kuchenna

 1.  

Gendera Kamila

Nauczyciel (j. polski)

 1.  

Grześkowiak Elżbieta

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna)

 1.  

Grześkowiak-Ratajczyk Małgorzata

Nauczyciel (matematyka)

 1.  

Józefiak Ryszard

Nauczyciel (geografia, informatyka)

 1.  

Juszczak Grażyna

Sprzątaczka

 1.  

Kanafa Anna

Nauczyciel (matematyka)

 1.  

Kasprzak Elżbieta

Nauczyciel (historia)

 1.  

Korczyk Anna

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Latanowicz Ewa

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna)

 1.  

Łuczak Anna

Nauczyciel (fizyka)

 1.  

Mazur Romana

Nauczyciel (j. niemiecki, ŚWIETLICA)

 1.  

Mieloszyk Małgorzata

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja)

 1.  

Olejniczak Agnieszka

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna)

 1.  

Pawlak Maria

Pedagog szkolny, rewalidacja

 1.  

Pielucha Barbara

Kucharka

 1.  

Piestrzyńska Małgorzata

Nauczyciel (WDŻ)

 1.  

Płończak Agnieszka

Nauczyciel (biologia, chemia)

 1.  

Roguszka Katarzyna

Nauczyciel (j. angielski)

 1.  

Sienkiewicz-Chlebicka Anna

Nauczyciel (religia)

 1.  

Smolarek Ilona

Nauczyciel (przyroda, geografia, ŚWIETLICA)

 1.  

Smolarek Krzysztof

Woźny

 1.  

Stencel Lidia

Sekretarka

 1.  

Strugała Hanna

Logopeda

 1.  

Wawrzyńczak Zbigniew

Nauczyciel  (w. fizyczne)

 1.  

Wojtkowiak Mariusz

Nauczyciel (w. fizyczne)

 1.  

Zajdler Eugeniusz

Nauczyciel (z. techniczne)