Pracownicy

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1.

Podkówka Jarosław

Dyrektor  (historia, WDŻ)

2.

Andraszak Dariusz

Nauczyciel (informatyka, z. techniczne)

3.

Biernacik Karolina

Nauczyciel (muzyka, plastyka)

4.

Blaszka Marek

Nauczyciel (w. fizyczne, gimnastyka korekcyjna)

5.

Dadok Maria

Nauczyciel (j. polski, z. artystyczne)

6.

Dębska Małgorzata

Nauczyciel - Bibliotekarz

7.

Dolna Małgorzata

Nauczyciel (j. polski, z. techniczne)

8.

Dyderska Sylwia

Nauczyciel (matematyka, fizyka, informatyka)

9.

Florczak Arleta

Sprzątaczka

11.

Frankowska Marcelina

Nauczyciel (j. angielski)

12.

Gach  Urszula

Pomoc kuchenna

13.

Gendera Kamila

Nauczyciel (j. polski)

14.

Gołębiewska Bogumiła

Sprzątaczka

16.

Grześkowiak Elżbieta

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna)

17.

Grześkowiak-Ratajczyk Małgorzata

Nauczyciel (matematyka)

18.

Józefiak Ryszard

Nauczyciel (geografia, informatyka)

19.

Kistowski Paweł

Nauczyciel (fizyka)

20.

Latanowicz Ewa

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna)

21.

Marecka Elżbieta

Nauczyciel (j. niemiecki)

22.

Mazur Romana

Nauczyciel (j. niemiecki)

23.

Mieloszyk Małgorzata

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja)

24.

Niewrzędowska Iwona

Nauczyciel (świetlica, rewalidacja)

25.

Olejniczak Agnieszka

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna)

26

Pawlak Maria

Pedagog szkolny, rewalidacja

27.

Pawlukiewicz Roman

Woźny

28.

Pietras Iwona

Nauczyciel (historia, WOS, WDŻ)

29.

Płończak Agnieszka

Nauczyciel (biologia, chemia)

30.

Roguszka Katarzyna

Nauczyciel (j. angielski)

31.

Sienkiewicz-Chlebicka Anna

Nauczyciel (religia)

32.

Smolarek Ilona

Nauczyciel (przyroda, rewalidacja)

33.

Stencel Lidia

Sekretarka

34.

Szymczak Krzysztof

Woźny

35.

Szymoniak Danuta

Sprzątaczka

36.

Wawrzyńczak Zbigniew

Nauczyciel  (w. fizyczne, EDB)

37.

Wojtkowiak Mariusz

Nauczyciel (w. fizyczne)