Pracownicy

Pracownicy - rok szkolny 2020/2021

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

 1.  

Podkówka Jarosław

Dyrektor  (historia, WOS)

 1.  

Andraszak Dariusz

Nauczyciel (informatyka, z. techniczne)

 1.  

Biernacik Karolina

Nauczyciel (muzyka, plastyka)

 1.  

Dadok Maria

Nauczyciel (j. polski, ŚWIETLICA)

 1.  

Dębska Małgorzata

Nauczyciel - Bibliotekarz

 1.  

Dolna Małgorzata

Nauczyciel (j. polski, ŚWIETLICA)

 1.  

Dyderska Sylwia

Nauczyciel (matematyka, fizyka)

 1.  

Florczak Arleta

Sprzątaczka

 1.  

Frankowska Marcelina

Nauczyciel (j. angielski)

 1.  

Gach  Urszula

Kucharka

 1.  

Gendera Kamila

Nauczyciel (j. polski)

 1.  

Grześkowiak Elżbieta

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna)

 1.  

Grześkowiak-Ratajczyk Małgorzata

Nauczyciel (matematyka)

 1.  

Józefiak Ryszard

Nauczyciel (geografia, informatyka)

 1.  

Juszczak Grażyna

Sprzątaczka

 1.  

Kasprzak Elżbieta

Nauczyciel (historia)

 1.  

Latanowicz Ewa

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna)

 1.  

Mazur Romana

Nauczyciel (j. niemiecki, ŚWIETLICA)

 1.  

Mieloszyk Małgorzata

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja)

 1.  

Olejniczak Agnieszka

Nauczyciel (edukacja wczesnoszkolna)

 1.  

Pawlak Maria

Pedagog szkolny, rewalidacja

 1.  

Piestrzyńska Małgorzata

Nauczyciel (WDŻ)

 1.  

Płończak Agnieszka

Nauczyciel (biologia, chemia)

 1.  

Roguszka Katarzyna

Nauczyciel (j. angielski, z. techniczne)

 1.  

Sienkiewicz-Chlebicka Anna

Nauczyciel (religia)

 1.  

Smolarek Ilona

Nauczyciel (przyroda, rewalidacja, ŚWIETLICA)

 1.  

Smolarek Krzysztof

Woźny

 1.  

Stencel Lidia

Sekretarka

 1.  

Strugała Hanna

Logopeda

 1.  

Wawrzyńczak Zbigniew

Nauczyciel  (w. fizyczne)

 1.  

Wojtkowiak Mariusz

Nauczyciel (w. fizyczne)

 1.  

Zajdler Eugeniusz

Nauczyciel (z. techniczne)