Z kart historii

Jaraczewo to miejscowość z długą i ciekawą historią. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą już z XIV wieku, kiedy to Beniamin z Jaraczewa wymieniony został w dokumencie jako jeden z panów wielkopolskich popierających księcia Konrada II oleśnickiego. Ważnym momentem w dziejach osady było nadanie mu w 1519 roku przywileju lokacyjnego przez króla Zygmunta I Starego. Od tej pory Jaraczewo stało się miastem na 415 lat. Choć dziś miejscowość ta nie posiada praw miejskich, wiele informacji świadczy o jej dawnej świetności.

Jedną z ważniejszych instytucji w dziejach Jaraczewa była z pewnością szkoła.

Jej początki sięgają XVII wieku. Wiadomo, że w 1684 roku biskup Stanisław Gniński wizytował Jaraczewo i wspominał o budynku szkolnym wymagającym znacznego remontu. Brak jest jednakże jakichkolwiek bliższych danych co do jego lokalizacji. W późniejszym okresie szkoła mieściła się w dzisiejszym budynku mieszkalnym znajdującym się w pobliżu współczesnej szkoły. W 1903 roku wzniesiony został nowy piętrowy gmach z czterema izbami lekcyjnymi, istniejący w niezmienionym stanie aż do 1956 roku. Wtedy to podjęto starania o jego rozbudowę. W 1960 roku oddano do użytku rozbudowaną szkołę i rozpoczęto starania o nadanie jej imienia Bohaterów Armii "Poznań". Uroczystość ta miała miejsce 31 sierpnia 1969 roku. W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców Jaraczewa, po raz kolejny podjęto starania o rozbudowę placówki. Prace rozpoczęte w 1994 roku zostały zakończone w 1999 roku oddaniem do użytku nowego wschodniego skrzydła budynku. Wydarzenie to zbiegło się z przekształceniem Szkoły Podstawowej w Zespół Szkół, w skład którego weszła szkoła podstawowa i gimnazjum. Otwarcie i poświęcenie nowej części szkoły we wrześniu 1999 r. Od 1995 roku władze gminy i mieszkańcy Jaraczewa rozpoczęli zabiegi o budowę sali sportowej, która miała stanąć przy budynku szkolnym, służąc jego uczniom i wszystkim mieszkańcom Jaraczewa. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 8 lutego 2003 roku przy udziale wielu znamienitych gości, w tym Minister Edukacji p. Krystyny Łybackiej.

W 2005 roku w związku z wygaśnięciem nauki w szkole podstawowej Zespół Szkół zostaje rozwiązany, a rozpoczyna funkcjonowanie Gimnazjum w Jaraczewie. Jako kontynuator tradycji dawnej jaraczewskiej szkoły podstawowej rozpoczyna starania o przyjęcie imienia Bohaterów Armii "Poznań". Szkoła to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą, zarówno nauczyciele jak i uczniowie. O ważnej roli jaraczewskiej szkoły w dziejach tej miejscowości może świadczyć fakt, iż jej nauczyciele i absolwenci wielokrotnie dawali przykład odwagi i bohaterstwa, uczestnicząc w Powstaniu Kościuszkowskim, w wydarzeniach z okresu Wiosny Ludów, Powstaniu Styczniowym i Wielkopolskim, a także w wojnie obronnej 1939 roku. Ważnymi momentami w dziejach szkoły były także strajki dzieci w latach 1901-1906 przeciwko nauce religii w języku niemieckim. Jaraczewska szkoła pełniła zatem nie tylko rolę edukacyjną, ale spełniała także istotne zadanie w kształtowaniu postawy patriotycznej mieszkańców Jaraczewa.