Aktualności

Po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowano konkurs matematyczny – „Matematyczne rebusy”. Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki: p. S. Dyderska oraz p. M. Grześkowiak – Ratajczyk w Szkole Podstawowej w Jaraczewie.

 Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania matematyką, popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie i promowanie postaw twórczych, inspirowanie do działań kreatywnych, zachęcenie „słabszych uczniów do nauki matematyki”, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, naukowych, inspirowanie do działań kreatywnych, rozbudzanie logicznego myślenia. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej oraz III klas gimnazjum. Tematyka rebusów objęła program nauczania matematyki w szkole podstawowej dla II etapu edukacyjnego. W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły klas IV – VIII. Konkurs polegał na opracowaniu i wykonaniu rebusu matematycznego, aby utworzone hasło związane było z matematyką. Ocenie pracy podlegało: poprawność matematyczna, pomysł i estetyka wykonania. Szkolna Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Wojciech Tyrakowski

II miejsce – Lena Jakrzewska

III miejsce – Amelia Jakubowska

Wyróżnienie: Matylda Gendera, Sandra Piotrowska, Amelia Stefaniak oraz Sandra Tomczak.

 Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki: p. S. Dyderska oraz p. M. Grześkowiak – Ratajczyk.