Aktualności

30 maja 2019r. o godz. 5.30 wyruszyliśmy na wycieczkę do Warszawy. Była to kolejna ciekawa przygoda, jaką przeżyła klasa VI wraz z opiekunami: p. S. Dyderską – wychowawcą oraz p. M. Dębską. Celem wycieczki było poznanie wybranych zabytków stolicy według planu wycieczki. Uczniowie kształcili postawy patriotyczne i szacunek dla polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego.

W czasie wycieczki uczniowie przygotowali się do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym kraju. Rozwijali poczucie przynależności narodowej, budowanie więzi emocjonalnych między Polakami. Rozwijali wrażliwość patriotyczną i estetyczną. Kształcili umiejętności poznawcze, rozwijali zainteresowania i odnajdywali w nauce sposobu realizacji własnych potrzeb. W drodze powrotnej zjedliśmy obiad sfinansowany przez Rade Rodziców Naszej Szkoły. Kupiliśmy pamiątki. Bezpieczny powrót szczęśliwych i zadowolonych uczniów nastąpił o godzinie 20.00.