Aktualności

    W środę 5 czerwca 2019r. odbył się I etap konkursu „Szkolny Mistrz Rachowania”. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności sprawnego wykonywania działań w zbiorze liczb naturalnych, wdrażanie uczniów do udziału w konkursach i zdrowej rywalizacji oraz wyłonienie Szkolnego Mistrza Rachowania.

     Uczniowie klas IV-VIII i gimnazjum otrzymali do wykonania zestawy 6 zadań rachunkowych, identycznych w każdej klasie, za prawidłowe obliczenie których przysługiwał 1 punkt.

    O kolejności zajętych miejsc decydowała liczba otrzymanych punktów. W przypadku, gdy kilkoro uczniów zdobyło jednakową liczbę punktów,
o kolejności miejsc zadecydował czas rozwiązania zadań konkursowych.

           

Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w danej klasie przeszli do drugiego etapu.

Najlepszymi w poszczególnych klasach okazali się:

 

Klasa 4a

Amelia Jakubowska

Zuzanna Józefiak

Aleksandra Sadowczyk

                                                           Klasa 4b

                                                           Stanisław Kasprzak

                                                           Martyna Skałecka

                                                           Amelia Stefaniak

                                                                                                          Klasa 5a

                                                                                                          Samuel Dziergaczow

                                                                                                          Martyna Mikołajczak

                                                                                                          Zuzanna Mołczyńska

Klasa 5b

Zuzanna Kasprzak

Amelia Piotrowska

Maksymilian Szyszka

                                                          

Klasa 6

                                                           Zuzanna Baraniak

                                                           Wiktoria Grodzka

                                                           Gabriel Kulza

Klasa7

Oliwia Górecka

Patryk Szwałek

Emilia Wieła

 

Klasa 8

Kacper Horała

Piotr Kuchciński

Oliwia Michalak

                                                           Klasa IIIa gimnazjum

                                                           Beata Lewandowska

                                                           Julia Szyszka

                                                           Jakub Woźniak

                                                                                                          Klasa IIIb gimnazjum

                                                                                                          Alicja Józefiak

                                                                                                          Kamil Kubiak

                                                                                                          Krzysztof Musielak                                                           

 

Ponadto każdy uczestnik konkursu, który rozwiązał wszystkie zadania prawidłowo otrzymał ocenę cząstkową „bardzo dobry”.

            Drugi etap konkursu odbędzie się w środę 12 czerwca 2019 r.