Aktualności

Dnia 28 października 2019 roku uczniowie klasy ósmej przystąpili do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Do konkursu przystąpiło 4 uczniów naszej szkoły.

Arkusz konkursu zawierał 33 zadania, w tym 25  zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru jednokrotnego. Uczeń mógł maksymalnie z konkursu otrzymać 50 punktów -100%.

Najlepszy wynik otrzymał uczeń Norbert Paterski. Wojewódzki Konkurs Matematyczny zakończył się na etapie szkolnym.

Szkolny konkurs matematyczny koordynował nauczyciel matematyki pani Sylwia Dyderska.