Aktualności

 Po raz pierwszy w Naszej Szkole został zorganizowany konkurs przez SU Szkoły Podstawowej w Jaraczewie oraz p. S. Dyderską w którym mogli wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej. Celem konkursu było zachęcenie dzieci, młodzieży do zainteresowania się tematyką zmian demograficznych i relacji pomiędzy pokoleniami, uwrażliwienie dzieci i młodzieży poprzez sztukę na problematykę starzenia się społeczeństwa, starości i relacji międzygeneracyjnych, kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla każdego okresu życia, rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) I kategoria wiekowa: uczniowie klas I - III,

b) II kategoria wiekowa: uczniowie klas IV –VIII.

Do dnia 20 stycznia 2020 roku dostarczono 13 zdjęć. O wyłonieniu zwycięzców zdecydowała powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Ocenie podlegała trafność doboru tematu pracy zgodnie z celami Konkursu określonymi w § 2. Komisja Konkursowa wyłoniła na podstawie kryteriów określonych w ust. 2 następujące miejsca:

I kategoria:

I miejsce – Nikola Sulmińska

II miejsce – Otylia Fabisiak

III miejsce – Jędrzej Kufliński

II kategoria:

I miejsce – Amelia Stefaniak

II miejsce – Celina Roguszka

III miejsce – Weronika Płończak

 

Organizatorzy zorganizowali wystawę pokonkursową. Prace zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu na I piętrze podczas spotkań z rodzicami oraz Dnia Babci i Dziadka organizowane przez klasy I - III.